Srijeda, 24 Srpanj 2019

Objavljen natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog prostora u kuglani Klek Ogulin

Napisao/la 
Športska zajednica Grada Ogulina u ponedjeljak je objavila natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog prostora u kuglani Klek Ogulin. Radi se o prostoru na adresi Žegar VI/3, površine 80 m2, koji služi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Zakupac uzima u zakup ugostiteljski prostor u viđenom stanju.

Početni iznos zakupnine iznosi 45,00 kn + pdv za metar kvadratni korisne površine mjesečno. U cijenu nisu uključeni troškovi vode, struje, grijanja i drugi režijski i komunalni troškovi. Zakupac je dužan najamninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do petog dana u mjesecu.
Ugostiteljski prostor daje se u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina, uz mogućnost produljenja na daljnjih 5 godina, pod uvjetom da zakupac uredno pruža usluge i podmiruje obveze prema zakupodavcu.

Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, te pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Natječaj se provodi putem zatvorenih pisanih ponuda koje se mogu podnijeti u roku 15 dana od objave natječaja, a koje je potrebno dostaviti na adresu Športska zajednica Grada Ogulina, Bolnička 9, Ogulin, s naznakom "NE OTVARAJ – natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog prostora“.

Otvaranje i razmatranje ponuda, te odabir najpovoljnije ponude izvršit će Natječajna komisija ŠZG Ogulina nakon isteka roka za dostavu ponuda. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je, uz ispunjenje uvjeta natječaja, visina ponuđene zakupnine.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Više informacija o potrebnim uvjetima i dokumentaciji za prijavu na natječaj možete dobiti u Športskoj zajednici Grada Ogulina.
Pročitano 675 puta