Utorak, 23 Srpanj 2019

Grad će sufinancirati radove na obnovi zaštićene spomeničke baštine

Napisao/la 
Povjerenstvo Grada Ogulina za obnovu objekata spomeničke baštine objavilo je Javni oglas za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline. Ovaj poziv upućuje se svim vlasnicima i suvlasnicima objekata koji imaju svojstvo kulturnog dobra ili se nalaze na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline Grada Ogulina da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranjem do najviše 60% vrijednosti radova na očuvanju i obnovi spomenutih objekata.

Rok za dostavu zahtjeva je 10.09.2019. godine, a sve potrebne informacije o tome što svaki zahtjev mora sadržavati, kao i ostale upute možete pronaći na web stranici Grada Ogulina.
Zahtjevi se predaju u gradsku upravu, na adresu ulica B. Frankopana 11, Ogulin, p.p. 77 sa naznakom “za Javni oglas (spomenička renta).”

Povjerenstvo će, nakon pregleda svih zaprimljenih zahtjeva, predložiti gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine.

U roku od 15 dana, od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine, gradonačelnik će izvijestiti sve podnositelje zahtjeva o odabranim projektima za sufinanciranje.
Pročitano 596 puta