Četvrtak, 04 Srpanj 2019

Počele pripreme za ovogodišnju proslavu Dana Grada Ogulina

Napisao/la 
Odbor za proslavu Dana Grada Ogulina uputio je poziv za dostavu prijedloga programa za ovogodišnju proslavu Dana Grada. Poziv je upućen svim institucijama, gospodarskim subjektima i udrugama u kulturi i sportu Grada Ogulina da dostave svoje programe i tako se uključe u proslavu Dana Grada.

Programe treba planirati tijekom razdoblja od 7. - 15. rujna 2019., te dostaviti prijedloge Odboru za proslavu Dana Grada do 9. kolovoza, na propisanom obrascu, na adresu Grad Ogulin, B. Frankopana 11 Ogulin. Važno je napomenuti kako Odbor za proslavu Dana Grada zadržava pravo odabira prijedloga za konačni program proslave.

Odbor je ujedno 3. srpnja objavio i Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina. Prijedlog za dodjelu Priznanja Grada Ogulina za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj za cjelokupno postignuće na unapređenju gospodarskih ili društvenih oblika života, koji predstavljaju izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Ogulina.

Prijedlog za dodjelu godišnjeg Priznanja za stvaralački rad dodjeljuje se domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuća koja su od osobitog značaja za Grad Ogulin, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine, koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje priznanje ili za posebne obljetnice.

Prijedlozi moraju sadržavati slijedeće podatke: naziv i adresu podnositelja prijedloga, ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi, biografiju i obrazloženje.
Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Priznanja za životno djelo i Priznanja za stvaralački rad imaju građani i pravne osobe Grada Ogulina, te gradonačelnik. Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od objave javnog poziva. Više informacija možete pronaći na web stranici Grada Ogulina.
Pročitano 384 puta