Petak, 28 Lipanj 2019

SKG završio 2018. godinu sa pozitivnim poslovnim rezultatom

Napisao/la 
Tijekom protekle godine djelatnici ogulinskog Stambeno i komunalnog gospodarstva deponirali su 9 359 tona miješanog komunalnog otpada, sa tržnice je uklonjeno 67 tona otpada, dok je sa ulica uklonjeno 75 tona otpada. Prikupljeno je i predano na recikliranje 66,5 tona ambalaže od papira i kartona, 5,2 tone staklene ambalaže, 3 tone pet ambalaže, kao i 1,6 tona električnog i elektroničkog otpada. Treba napomenuti da je, između ostalog, zbrinuto i predano na recikliranje i 3,6 tona tekstila, te 1,4 tone starih guma.

Na 210 gradskih parkirališnih mjesta, izdano je i naplaćeno 84 142 parkirnih karata, ali i 611 dnevnih parkirnih karata za korisnike bez plaćenih parkirnih karata. Djelatnici ove tvrtke tijekom 2018. godine izvršili su ukop 185 osoba, a prodano je 1 trostruko, 17 dvostrukih i 12 jednostrukih grobnih mjesta.

Inače, Stambeno komunalno gospodarstvo završilo je 2018.godinu sa pozitivnim poslovnim rezultatom u iznosu od 246.025 kn nakon oporezivanja.
Ukupni poslovni prihodi iz redovne djelatnosti veći su za 9 % u odnosu na prethodnu godinu. Najveće povećanje prihoda ostvareno je na prihodima od usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, što je posljedica usklađenja cijena od 01.listopada 2018.g.Viši prihodi ostvareni su i od grobnih usluga i prodaje pogrebne opreme, kao i na naplati parkiranja. Negativna odstupanja zabilježena su na pozicijama usluga isporuke toplinske energije, zakupnina za poslovni prostor na Tržnici i dimnjačarskim uslugama.

Tijekom zimskih mjeseci prošle godine javljale su se poteškoće u likvidnosti u plaćanju prema ostalim dobavljačima kao i prethodnih godina, zbog plaćanja dobavljaču za lož ulje u točno ugovorenim rokovima. Istodobno korisnici svoje obveze za isporučenu toplinsku energiju nisu plaćali na vrijeme, ili uopće nisu plaćali, što je značajno produžilo naplatu potraživanja.
I nadalje je veliki problem u poslovanju bila naplata potraživanja od kupaca za sve vrste usluga.

Niti tijekom 2018.g., zbog nedostatka financijskih sredstava, nije bilo moguće bilo kakvo planiranje niti realiziranje većih investicija. Sve što se investiralo u radove ili opremu, služilo je isključivo za održavanje postojećih objekata u svrhu redovnog održavanja, ali ne i proširivanja ili modernizacije poslovanja.
Pročitano 613 puta